Get Adobe Flash player

Маркевич О.П. - заслужений діяч науки України

Маркевич Олександр Прокопович, заслужений діяч науки України, засновник української школи паразитології, професор біологіїнародився 19 березня 1905 року в селі Плоске Таращанського району Київської області в селянській родині.

Дитячі роки він прожив у сусідньому селі Насташка, де і здобув початкову освіту. Після закінчення в 1921р. трудової школи в місті Біла Церква, він поступив у педагогічний технікум і після  закінчення якого працював учителем.

Бажання поглиблювати свої знання і працювати в галузі біологічної науки привело О.Маркевича в 1926р. на природниче відділення Київського університету (уті роки Інституту народної освіти). Ще в студентські роки виявив велику цікавість до зоології. Цей інтерес посилився підвпливом  відомого зоолога професора М.М.Воскобойнікова і О.П.Маркевич бере участь у наукових експедиціях, активно працює в гуртках і семінарах із зоологічних дисциплін.

Після успішного закінчення університету (1930р.) О.Маркевича рекомендують в аспірантуру. У тому ж роцівін був зарахований аспірантом відділу паразитології Інституту іхтіології в Ленінграді. Науковим керівником О.Маркевича був видатний радянський зоолог професор В.А.Догель.

Наполегливо і цілеспрямовано працюючи, О.Маркевич в 1931р. достроково закінчив аспірантуру, де він захистив дисертаційну роботу і був 16 листопада 1931р. затверджений старшим науковим співробітником Іхтіологічного інституту, пізніше реорганізованого у Всесоюзний науково-дослідний інститут озерного і річкового рибного господарства.

Паралельно з науковою роботою О.Маркевич починає в Ленінграді педагогічну роботу у вищій школі. З 1931р. він читав курс Хвороби риб у Ленінградському рибно-промисловому технікумі. У 1933р. О.П.Маркевич був запрошений у Ленінградський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості спочатку на посаду доцента, а з 1934р. професора біології. У 1935р. Вчена рада Ленінградського державного університету за сукупністю наукових робіт присвоїла О.П.Маркевичу без захисту дисертації вчений ступінь кандидата біологічних наук.

Весною 1935р. Олександр Прокопович повернувся на Україну. Він був запрошений  до Інституту зоології Академії наук Української РСР і10 квітня 1935р.був призначений завідувачем секції морфології безхребетних тварин.

З 3 квітня 1937р. О.Маркевич очолив новоорганізований відділ паразитології цього інституту.

У 1939р. О.П.Маркевич був запрошений у Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка професором зоології безхребетних. У серпні 1936р., після смерті відомого ентомолога професора А.Г.Лєбєдєва, що завідував кафедрою зоології безхребетних, О.Маркевичу було доручено завідувати цією кафедрою. З того часу професор О.П.Маркевич  був беззмінним завідувачем кафедри зоології безхребетних і паразитології університету (1936-1961 рр.).

У 1939р. О.П.Маркевич з великим успіхом захистив у Київському університеті докторську дисертацію на тему ”Паразитичні веслоногі Союзу РСР і суміжних країн”, після чого йому було присвоєно вчений ступінь доктора біологічних наук.

З 1945 по 1950р.р. він завідував також кафедрою паразитології і інвазивних хвороб у Київському ветеринарному інституті.

У 1950р. професор О.П.Маркевич був обраний членом-кореспондентом Академії наук Української РСР.

В 1957р.- удостоєний високого звання академіка АН України, а з 1965р.- заслужений діяч науки України. О.П.Маркевич засновник української школи паразитології, президент Українського наукового товариства паразитологів (з 1945р.), Почесний член Академії зоології Індії (з 1969р.).

Професор О.П.Маркевич є автором більш ніж 110 наукових робіт з паразитології, хвороб риб і зоології безхребетних. Дослідження О.П.Маркевича в царині іхтіопаразитології, здійснені в довоєнні роки, були ним підсумовані у великій монографії ”Паразитофауна і паразитарні захворювання прісноводих риб СРСР”(1937), яка була премійована як на Всеукраїнському, так і на Всесоюзному конкурсах молодих учених.

О.П..Маркевич дуже багато працював в галузі організації і планування зоологічних і паразитологічнихдосліджень в Україні, вів велику суспільну роботу. Нагороджений орденом Жовтневої Революції, іншими орденами і медалями.

Помер О.П.Маркевич 23 квітня 1999 року у м.Києві.

Література про О.П.Маркевича:

Маркевич Олександр Прокопович. - В кн.: Українська радянська енциклопедія, Т.8.- К.: Голов.ред.УРЕ АН УРСР, 1962.- с.485.

Маркевич Олександр Прокопович. - В кн.: Історія міст і сіл УРСР. Київська область.- К.: Голов.ред.УРЕ АН УРСР, 1971.- с.651.

Маркевич Олександр Прокопович. - В кн.: Українська радянська енциклопедія, Т.6.- К.: Голов.ред.УРЕ АН УРСР, 1981.- с.366.

Маркевич Олександр Прокопович. – В кн.: Український радянський енциклопедичний словник. Т.2.- К.: Голов. ред. УРЕ, 1986.- с.348.

Засновник української школи паразитології -  О.П.Маркевич.- В кн.: Шляхами розвитку освіти краю.- Тараща.: ТАТК, 2011.- с.33-35.

Твори О.П.Маркевича:

Маркевич О.П. Основи паразитології: Посібник.- К.: Наук. думка, 1953.- 287с.

Маркевич О.П. Філогенія тваринного світу: підручник.- К.: Наук.думка, 1964.- 316с.

Slideshow CK

Костел
This slideshow uses the JQuery script from Pixedelic
This is a Video slide
joomla
<< < травня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31