Get Adobe Flash player

Луковський І.О. - доктор фізико-математичних наук

Луковський Іван Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, народився 24 вересня 1935 року в с.Косяківка Таращанського району на Київщині.

В 1954 році закінчив Ківшоватську середню школу і поступив навчатися на механіко-математичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. В 1959 році закінчив університет за спеціальністю ”Механіка” і розпочав наукову роботу в Інституті математики Національної академії наук України.

В 1963 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1969 році докторську. Вчене звання професора за спеціальністю механіка рідин, газу та плазми присвоєно в 1981 році.

З 1976 року – завідувач відділом динаміки та стійкості багатовимірних систем Інституту математики НАН України. В 1985 році І.О.Луковський обраний членом-кореспондентом, а в 2000 -ному - академіком Національної академії наук України.

Основні наукові праці присвячено побудові математичних моделей і наближених методів розв’язання лінійних і нелінійних крайових задач динаміки твердих і пружних тіл з порожнинами, частково заповненими рідиною. Він є автором більш ніж 150-ти наукових статей і 8-ми монографій. Підготував 20 кандидатів і 6 докторів наук.

І.О.Луковський є членом Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки Українського математичного товариства. Входить до складу редколегії Українського математичного журналу ”Прикладна гідромеханіка”, журналу ”Український математичний вісник”.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983р.), премії ім..М.К.Янгеля НАН України (1981р.) і премії ім.М.М.Крилова НАН України (2001р.).

Основні твори І.О.Луковського:

Луковський І.О. До побудови розв’язку нелінійної задачі про вільні коливання рідини в посудинах довільної геометричної форми // Доп.АН УРСР. Сер.А.- 1969.-№3.- с.207-210.

Луковський И.А. Нелинейные колебания жидкости в сосудах сложной геометрической формы.- К.: Наук.думка,1975.- 136с.

Луковский И.А. Вариационныйметод в нелинейных задачахдинамики ограниченного объема жидкости сосвободной поверхностью // Колебания упругих конструкций с жидкостью.-М., 1976.- с.260-265.

Луковский И.А. Исследование нелинейных колебаний жидкости в круговом цилиндрическом  сосуде с днищемпроизвольной формы вариационным методом //Динамика и устойчивость управляемых систем.-К., 1977.-с.32-44.

Луковский И.А. Вариационный метод в нелинейных задачах теории движения твердого тела с полостью, частично заполненной жидкостью.- К., 1978.-с.34.

Луковский И.А., Пилькевич А.М. Исследование нелинейных колебаний жидкости в соосных круговых цилиндрах вариационным методом // Краевые задачи математической физики.- К., 1978.- с.79-91.

Луковский И.А., Швец Г.А. Нелинейные уравнения волновых движений жидкости в сосудах вращения иопределение ихгидродинамических коэффициентов // Прикладные методы исследования физико-механических процессов.- К.,1979.- с.36-48.

Луковский И.А. Определение сил взаимодействия между телом и жидкостью в нелинейной задаче движениятела  с полостью, содержащей жидкость //Нелинейные краевые задачи.- К., 1980.- с.181-190.

Луковский И.А. Вариационная формулировка нелинейных краевых задач динамики ограниченного объема жидкости, совершающего заданное движение в пространстве // Прикл. механика.-1980.-№2.-с.102-108.

Луковский И.А. Приближенный метод решения нелинейных задач совершающий заданное движение //Прикл. механика.- 1981.- №2.- с.89-96.

Луковский И.А., Пилькевич А.М. Нелинейные уравнения пространственных движений твердого тела с цилиндрической полостью, содержащей жидкость.- К.,1984.- 40с.

Луковский И.А., Барняк М.Я. Приближенные методы решени  задач динамики ограниченног объема жидкости. - К.: Наук.думка., 1984.- 232с.

Луковский И.А., Билык А.Н. Нелинейные уравнения свободных колебаний жидкости в сосуде конической формы.- К., 1984.- с.26-28.

Луковский И.А., Пилькевич А.М. О движении жидкости в колебающемся прямом круговом цилиндре // Численно-аналитические методы исследования динамики и устойчивости многомерных систем.- К., 1985.- с.3-11.

Луковский И.А., Билык А.Н. Вынужденные нелинейные колебания жидкости в подвижных осесиметричных конических сосудах // Численно-аналитические методы исследования динамики и устойчивости многомерных систем.- К., 1985.- с.12-26.

Луковский И.А. Нелинейные математические модели в динамике твердого тела с полостями, содержащими идеальную жидкость //Исследования по теории функций комплексного переменного сприложениями к механикесплошных сред.-К.-1986.- с.102-119.

Луковский И.А. Приминение вариационного принципа к выводу нелинейных уравнений возмущенного движения системы тело-жидкость // Динамика космических аппаратов и исследование космического пространства.-М., 1986.-с.182-194.

Луковский И.А., Билык А.Н. Исследование вынужденных нелинейных колебаний жидкости в конических сосудах с малым углом раствора // Прикладные задачи динамики и устойчивости механических систем.- К., 1987.- с.5-14.

Луковский И.А., Пилькевич А.М. О колебаниях жидкости с выпуклым днищем // Прикладные задачи динамики и устойчивости механических систем.- К., 1987.- с.15-21.

Луковский И.А. Введение в нелинейную динамину твердого тела с полостями, содержащими жидкость.- К.: Наук.думка, 1990.- 296с.

Публікації про І.О.Луковського:

Луковський Іван Олександрович: В кн..: Український радянський енциклопедичний словник. Т.2.- К., Голов.ред. УРЕ, 1987.- с.299.

Никоненко М. Академік родом з Косяківки [Іван Луковський] / Микола Никоненко // Таращан.край.- 2008.- 2 лип.- (До 85-річчя утворення Таращанського району).

Наші славні земляки // Таращан.край.- 2005.- 17 верес.- (Тараща і таращанці)

Вітряченко А. Із сільської школи – в академіки (І.О.Луковський)/ А.Вітряченко // Київ.правда.- 2005.- 13 січ.- (Люди і долі).

Вітряченко А. 28 автографів на згадку / А.Вітряченко //Сіл.вісті.- 2004.- 2 груд.- (Незабутнє).

Никоненко М. Зустріч через 50 років (у Ківшоватській ЗОШ) / М.Никоненко // Таращан.край.- 2004.- 1 жовт.- (Роде наш красний).

Камінська Л. Підтримують зв’язки (із І.О.Луковським) / Л.Камінська // Таращан. край. - 2004.- 21 трав.- (На шкільному меридіані).

Луковський Іван Олександрович // Таращан.край.- 1996.- 28 лют.- с.2.

Slideshow CK

Костел
This slideshow uses the JQuery script from Pixedelic
This is a Video slide
joomla
<< < травня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31