Get Adobe Flash player

Калініченко О.А. - лісівник України

Калініченко Олександр Анастасійович, дійсний член-академік Лісівної академіїї наук України, народився у 1936 році в с.Бовкун Таращанського району Київської області в селянській сім’ї.

Після закінчення у 1954 році Саварської середньої школи, почав працювати обліковцем на тракторній бригаді Ківшоватської МТС, очолював сільську комсомольську організацію, а влітку 1955 року поступив навчатись у військово-морське авіаційне училище (с.Лебяже Ленінградської області),  Служив у Радянській армії, а з 1958 по 1963 роки навчався на лісогосподарському факультеті в Українській сільськогосподарській академії, по закінченні якої здобув кваліфікацію інженера лісового господасртва і працював помічником лісничого Томилівського лісництва Білоцерківського держлісгоспу (1963-1964рр.), інженером-лісомеліоратором Вінницької земекспедиції (1964-1964рр.). З початку 1966 по 1969 роки навчався в аспірантурі кафедри лісівництва і дендрології УСГА, успішно захистив кандидатську дисертацію і був залишений на викладацьку роботу асистеном, потім обраний доцентом кафедри.

У 1978-1979 роках у Москві закінчив однорічні стаціонарні курси по вивченню французької мови і в 1980 році був відряджений на викладацьку роботу в Африку. Працював професором у Конакрійському політехнічному інституті Гвінейської народної республіки, читав курси лекцій з лісівництва, дендрології, лісових культур, лісових пожеж, недеревної лісової продукції. З Гвінеї повернувся у 1983 році.

Підготував і захистив у 1990 році докторську дисертацію, здобув вчений ступінь доктора біологічних наук. У 1992 році йому було присвоєно вчене звання професора кафедри дендрології і охорони природи. У 1991 році був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри і обіймав цю посаду до 2003 року, і вже до 2011 року працював професором кафедри. Читав курси лекцій з дендрології, озеленення населених місць, декоративної дендрології, охорони природи, раціонального використання природних ресурсів на факультетах лісового і садово-паркового господарства, агрономічному, агрохімічному захисту рослин.

Поряд з педагогічною, проводив наукову й науково-методичну роботу. Був керівником і виконавцем науково-дослідних тем, що стосувалися інтродукції, екології, збереження та раціонального використання інтродукованих і місцевих деревних видів, підготував і видав понад 120 наукових праць, методичних розробок, рекомендацій виробничникам, учбовий посібник, керував науковою роботою аспірантів.

Дійсний член (академік) Лісівничої академії наук України (ЛАНУ) (з 19996), Відмінник освіти України (з 2000), Відмінник аграрної освіти і науки України (з 2006), Почесний лісівник України (2011). Нагороджений  багатьма медалями.

Література:

Калиниченко А.А. Методологическая схема интродукции и адаптации дальневосточных растений на Украине // Лесоводство и лесоведение: Сб науч.тр.- К., 1974.- Вып. 132.- с.43-46.

Калиниченко А.А. Оценка адаптации и целесообразности интродукции древесных растений // Бюлл. Гл. бот.сада.- 1977.- Вып.108.- с.3-8.

Калініченко О.А. Становлення дендрофлори та лісової рослинності України // Наук.Вісник Укр. ДЛТУ. - Львів, 1996.- Вип.5.- с.113-116.

Калініченко О.А., Калініченко В.О. Видовий склад лісів України і шляхи його збагачення // Наук.Вісник Нац. Аграр.ун-ту.- К, 1997.- с.149-154.

Калініченко О.А. Філо- та флорогенетичний склад рослин Ботанічного саду НАУ, його наукове та навчальне значення // Вісник аграрн.науки.- К.: Аграрна наука, 1998.- с.94-96.

Калініченко О.А.Декоративна дендрологія: Навч.посіб.- К.: Вища школа, 2003.- 199с.

Калініченко О.А., Марчук Ю.М., Марчук О.О. Рекомендації з відбору цінних інтродуцентів та створення з їхньою участю лісових культур у Лісостепу України. - К.: Вид-во ”Телесик”, 2005.- 24с.

Slideshow CK

Костел
This slideshow uses the JQuery script from Pixedelic
This is a Video slide
joomla
<< < травня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31