Get Adobe Flash player

Бюлетень квітень 2014

Б ю л е т е н ь

нових  надходжень  до  Таращанської  ЦБС  за квітень  2014  року

 

3 - Техніка. Технічні науки

39  - Автомобілі. Автомобілебудівництво

39.33

Ф 87                Франчук Д.Н. Управляемость карта: теорія и практика / Д.Н.Франчук. - К.: ООО «Иван Федоров», 2007. - 320с.: ил.                                                      ч/з-1

63 - Історія. Історичні науки

                                                           63.3(0)3 - Сародавній світ

63.3(0)3

М 91               Мустафін О.Р. Справжня історія Стародавнього світу / О.Р.Мустафін. - Х.: Бібколектор, 2013. - 349с.

ISBN 978-617-7013-15-9                                          ч/з-1

                                                                      

63.3(4Укр) - Історія України

63.3(4Укр)

К 59                Кокотюха А.А. Леонід Кравчук. / А.А.Кокотюха. - К.: Укрвидав поліграфія, 2013. - 128с.

ISBN 978-966-97-2438-0                                          ч/з-1

63.3(4Укр)

Л 17                Лазарук М.Я. Микола Вінграновський: Степовий Сварог: Есе про незабутні мандри Україною з Миколою Вінграновським. - Харків: ТОВ «ПЕТ», 2013. - 192с.

            ISBN978-966-16-4040-4                                           ч/з-1

63.3(4Укр)

Л 84                Лунін С.І. Іван Самойлович / С.І.Лунін. - Х.: ТОВ «ПЕТ», 2013.- 128с.

                        ISBN 978-966-16-4070-1                                          ч/з-1

63.3(4Укр)

Р 81                 Рощина Н. Роксолана / Н.Рощина. - Х.: Антологія, 2013.- 128с.

ISBN 978-966-97-3058-9                                          ч/з-1, аб/1

63.3(4Укр)

С 13                Савченко В.А. Павло Скоропадський / В.А.Савченко. - Х.: ТОВ «ПЕТ», 2013.- 128с.

ISBN 978-966-16-4069-5                                          ч/з-1

63.3(4Укр)

С 13                Савченко В.А. Нестор Махно / В.А.Савченко. - Х.: Пет, 2013. -128с.

ISBN 978-966-16-4041-1                                          ч/з-1, аб/1

63.3(4Укр)

С 60                Солдатенко В.Ф. Проект «Україна». 1917-1920 р.р. Постаті / В.Ф.Солдатенко. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.- 511с.

ISBN978-966-189-177-6                                           ч/з-1

63.3(4Укр)

С 65                Сорока Ю. Брестська унія/ Ю.Сорока. - К.: Золоті ворота, 2013.-119с.

ISBN 978-966-2446-27-8                                          ч/з-1

63.3(4Укр)

С 65                Сорока Ю. Дмитро Байда-Вишневецький / Ю.Сорока. - К.: Золоті ворота, 2013.-120с.

ISBN 978-966-2246-19-3                                          ч/з-1, аб/1

63.3(4Укр)

C 65                Сорока Ю.  Бій під Крутами / Ю.Сорока. - К.: Золоті ворота, 2013. - 120с.

ISBN 978-966-2246-21-6                                          ч/з-1

63.3(4Укр)

Т 13                Тагліна Ю.С. Михайло Грушевський / Ю.С.Тагліна. - К.: Кетс, 2013. - 128с.

ISBN 978-966-97-2512-7                                          ч/з-1

63.3(4Укр)

Т 56                Тома Л.В. Микола Гоголь / Л.В.Тома. - Х.: ТОВ фірма «Антологія», 2013.- 128с.

ISBN978-966-97-3059-6                                           ч/з-1

63.3(4Укр)

Т 56                Тома Л.В. Петро Конашевич Сагайдачний / Л.В.Тома. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.- 119с.

ISBN978-966-189-174-5                                           ч/з-1

63.3(4Укр)4

У 45                Украина-Европа: хронология развития. - К.: Крион, 2008.-

                        Т.1,2. С древнейших времён и до начала нашей эры. С начала нашей эры по 1000г. - 768с.   

ISBN 978-966-1658-03-4                                          д/1

63.3(4Укр)4

У 45                Украина-Европа: хронология развития. -  К.: Квіц, 2008.-

                        Т.3. 1000-1500г. – 768с.      

ISBN 978-966-2003-22-2                                          д/1

63.3(4Укр)4

У 45                Украина-Европа: хронология развития: В 5-и томах. - К.: Крион, 2009.-

                        Т.4. 1500-1800г. - 800с.       

ISBN 978-966-1658-39-3                                          д/1

63.3(4Укр)4

У 45                Украина-Европа: хронология развития. 1500-1800г: В 5-и томах. - К.: Крион, 2009.-

                        Т.4. - 612с.    

ISBN 978-966-1658-34-8                                          ч/з-1

63.3(4Укр)4

У 45                Украина-Европа: хронология развития с древнейших времён и до начала нашей эры. С начала нашей эры по 1000г. - К.: Квіц, 2008.-

                        Т.1,2. - 576с.: ил.

ISBN 978-966-2003-33-8                                          ч/з-1

63.3(4Укр)4

У 45                Украина-Европа: хронология развития 1000-1500. -  К.: Квіц, 2007.-

                        Т.3. - 560с.: ил.         

ISBN 978-966-2003-04-8                                          ч/з-1

63.3(4Укр)-8

Ш 37               Цуріка Л. Т.Шевченко: невідомі сторінки життя / Авт.-упоряд. Л.Цуріка. - К.: Авіаз, 2013.-  72с.: іл.

ISBN 978-966-8936-77-7                                          д/1

65 - Економіка. Економічні науки

65.26

О 52                Оксаніч С.М. Нація колобків починає і виграє / С.М.Оксаніч. - К.: Атопол, 2013. - 128с.

ISBN 978-966-2459-036                                            аб/1, д/1

65я20

Е 45                            Економічний енциклопедичний словник: У 2-х томах. Т.1. / За ред. С.В.Мочерного. - Л.: Світ, 2011. - 616с.

                                   ISBN 978-966-603-424-6

                                   ISBN 978-966-603-425-3 (Т.1)                                 ф/1

65я20

Е 45                            Економічний енциклопедичний словник: У 2-х томах. Т.2. / За ред. С.В.Мочерного. - Л.: Світ, 2011. - 568с.

                                   ISBN 978-966-603-424-6

                                   ISBN 978-966-603-426-0 (Т.2)                                 ф/1

 

78.3 - Бібліотекознавство. Бібліотечна справа

78.3

Б 59                Бібліотечна кухня: 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек. - К.: Бібліоміст, 2013. - 84с.

ф.1-20, 22-24/1, 26-30/1, м.в/1,  д/1

 

81 - Мовознавство

81(4Укр) - Українська мова

81(4Укр)

Б 43                            Белей Л.О.  Імя дитини в українській родині / Л.О.Белей; худож.-оформ. О.Артеменко. - К.: ТОВ «Далечінь», 2013.- 288с.

                                   ISBN 978-966-97-3410-5                                          ч/з-1

83 - Літературознавство

83.34Укр1 - Українська література з найдавніших часів до початку ХХІ ст.

83.34Укр.1

Ч 96                            Чухліб Т.В. Козацьке коріння Миколи Гоголя / Т.В.Чухліб. - К.: Наш час, 2013.- 271с. - (Сер. «Невідома Україна»)

ISBN 978-617-7113-04-0                                          аб/1

84.4Укр - Твори української літератури

84(4Укр)

В 46                Вільчинський О. Дерева на дахах: роман / О.Вільчинський. - К.: ТОВ «Шанс», 2013. - 352с.

ISBN 978-966-22-0235-9                                          аб/1

84.4(Укр)

В 46                            Вільчинський О.К. Останній герой: повість / О.К.Вільчинський; худож.-оформлювач О.М.Артеменко. - К.: ТОВ «КЕТС», 2013. - 224с.

ISBN 978-966-97-2513-4                                          аб/1

84.4Укр

В 67                            Волков О. Емісар: роман / Олексій Волков. - К.: Нора- друк, 2012. - 287с. - (Серія «Морок»)

                        ISBN 978-966-2961-92-8                                          ф.1/1, аб/1

84.4Укр

Д 44                            Діброва В.  Чайні замальовки / В.Діброва.-  К.: Унів. вид-во Пульсари, 2012. - 196с.

                                    ISBN 978-617-615-010-7                                          аб/1

84.4Укр

Д 36                Дереш Л. Миротворець [повісті та оповідання] / Л.Дереш. - Л.: Кальварія, 2013. - 196с.

ISBN 978-966-663-416-3                                           аб/1

84(4Укр)

І 19                 Іваничук Р.І. Торговиця: роман / Р.І.Іваничук. - Х.: Фоліо, 2013. - 220с.

                        ISBN 978-617-7012-02-2                                          аб/1

Ст84.4Укр

Е 81                Єсаулов О.Ю. Антивірус / О.Ю.Єсаулов. - Луцьк.: Прат «Волинська обл. друкарня», 2013. - 208с.           

ISBN 978-966-36-1740-4                                          д/1

Ст84.4Укр

Е 81                Єсаулов О.Ю. Таємниця Великого Сканера / О.Ю.Єсаулов. - Луцьк.: Прат «Волинська обл. друкарня», 2013. - 144с.      

ISBN 978-966-36-1739-8                                          д/1

Ст84.4Укр

Е 81                Єсаулов О.Ю. Канікули для інформи / О.Ю.Єсаулов. - Кіровоград: Імекс ЛТД, 2013. - 236с.

ISBN 978-966-189-176-9                                          д/1

84.4Укр

К 57                            Когтянц К.А. Покохати відьму [роман] / К.А.Когтянц. - К.: Пат «ДАК «Укрвидавполіграфія», 2013. - 192с.

                                   ISBN 978-966-97-3401-3                                          аб/1

84.4Укр

К 60                Кокотюха А. Таємне джерело [роман] / А.Кокотюха.- Х.: Кн. клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. - 288с.

                                   ISBN 978-966-14-5609-8                                          аб/1

84.4Укр

Р 64                            Роздобудько І. ЛСД /Ліцей слухняних дружин / І.Роздобудько. - Х.: Кн. клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. - 320с.

                                   ISBN 978-966-14-5671-5                                          аб/1

84.4Укр

С 65                Сорока Ю. Арахнофобія [роман] / Ю.Сорока. - К.: Золоті ворота, 2013. - 251с.

ISBN 978-966-2246-23-0                                          аб/1

84.4Укр

Ц 87                Цуріка Л. Гоголь. Містика та реальність / авт.-упоряд. Л.Цуріка. - К.: Авіаз, 2013. -128с.: іл.

                                   ISBN 978-966-8936-76-0                                          аб/1, д/1

84(4Укр)

Ч 42                            Чемерис В.Л. Ярославна: роман / В.Л.Чемерис. - Х.: Фоліо, 2013. - 508с.

                                   ISBN 978-617-7012-01-5                                          ф/1, аб/1

84(4Укр)

Ч 42                            Чемерис В.Л. Смерть Атея:  роман / В.Л.Чемерис. - Х.: ТОВ «Бібколектор», 2013. - 380с.

                                   ISBN 978-617-7013-17-3                                          аб/1

84.4Укр6 - Твори української літератури ХХІ ст.

84(4Укр)6

Б 61                Білий Д. Волонтер / Дмитро Білий. - Донецьк: ПП «КД «Проспект-Прес», 2013. - 288с.

                        ISBN 978-966-8899-10-7                                          аб/1

84(4Укр)6

І 26                 Ігнатова Н. Доторкнутися до небес. - Донецьк: ПП «КД «Проспект-Прес», 2013. - 416с.

                        ISBN 978-966-8899-15-7                                          аб/1

84(4Укр)6

Л 64                            Литовченко Т. і О.  Кинджал проти шаблі / Т. і О.Литовченки. - Х.: ТОВ творч. об-ня «Гімназія», 2013. - 315с.

ISBN 978-966-474-193-1                                          ф.1/1, аб/1

84(4Укр)6

П 52                Положій Є.В. Юрій Юрійович, улюбленець жінок / Є.В.Положій. - Х.: Фоліо, 2013. - 218с.

                        ISBN 978-617-7012-06-0                                         аб/1

84(4Укр)6

Р 64                 Роздобудько І. Арсен: повість / Ірен Роздобудько. - К.: Грані-Т, 2012. - 224с.

                                   ISBN 978-966-465-383-8                                          аб/1

84(4Укр)6

Ч 42                            Чемерис В.Л. Ордер на любов. Місто коханців на Кара-Денізі. Засвіт встали козаченьки…: Роман і повісті / В.Л.Чемерис. - Х.: ТОВ «Бібколектор», 2013. - 444с.

                                   ISBN 978-617-7013-18-0                                          аб/1

84(4Укр)6

Ч 42                            Чемерис В.Л. Генерали імперії: істор. романи / В.Л.Чемерис. - Х.: ТОВ «Бібколектор», 2013. - 380с.

                                   ISBN 978-617-7013-16-6                                          аб/1

84.4  -  Література Європи

84(4Нор)

Н 55                            Несбьо Ю. Безтурботний: роман / Ю.Несбьо; переклад В.Бойка; худож.-оформлювач О.Г.Жуков. - Х.: Фоліо, 2013. - 607с. - (Карта світу)

                                    ISBN 978-966-03-5083-0

                        ISBN 978-966-03-5653-5                                          аб/1

84(4Нор)

Н 55                            Несбьо Ю. Таргани: роман / Ю.Несбьо; переклад К.Дуброви;  худож.-оформлювач Д.Самійленко. - Х.: Фоліо, 2013. - 381с. - (Карта світу).

                                   ISBN 978-966-03-5083-0                                          аб/1

84(4Пол)

Т 51                Токарчук О. Бігуни: роман / О.Токарчук;  худож.-оформлювач О.М.Артеменко. - К.: ТОВ «КЕТС», 2013. - 416с.

                                   ISBN 978-966-97-2514-1                                          ф.1/1, аб/1

84.4Пол

Р 33                 Редінг Б. Безумці: з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної [роман] / Барбара Редінг. - К.: Академія, 2012. - 184с.

                                   ISBN 978-966-580-319-5                                          аб/1

84.4Уго

Е 86                Естерхазі П. Небесна гармонія  [роман] / П.Естерхазі. - Х.: Фоліо, 2013. - 415с.

            ISBN 978-966-03-5083-0                                          ф.1-6/1,  8/1, 11-12/1, аб/1

Ср84.4Фра

Ш 73               Шмітт Е.-Е. Пан Ібрагім та квіти корану / Шмітт Е.-Е. - Л.: Кальварія, 2013. - 96с.

            ISBN 978-966-663-406-4                                          д/1

84(4Шва)

К 82                Крістоф А. Грубий зошит. Доказ. Третя брехня: трилогія / А.Крістоф; пер. з фр. І.О.Серебрякової;  худож.-оформлювач А.П.Езрова. - Х.: Фоліо, 2013. - 383с. - (Карта світу).

ISBN 978-966-03-5083-0                                          аб/1

84.4Іта

С 13                Савіано Р. Гоморра  / Р.Савіано. - Х.: Фоліо, 2013. - 447с. 

                                   ISBN 978-966-03-5083-0                                          ф1/, аб/1

84.4Іта

З 43                 Звево І.  Самопізнання Дзено [роман] / І.Звево. - М.: Гімназія, 2013. - 411с. 

                                   ISBN 978-966-474-195-5                                          ф1/, аб/1

84.4Дан

Х 98                Хьог П.  Тиша [роман] / П.Хьог. - Х.: Фоліо, 2013. - 509с. - (Карта світу).

                                   ISBN 978-966-03-5083-0                                          аб/1

84(4Вел)

О 76                Остен Дж. Доводи розсудку: роман  / Дж.Остен; пер. з англ. Т.О.Шевченко. - Х.: Факт, 2013. - 318с.

                                   ISBN 978-966-637-754-1                                          ф1/, аб/1

84(4Вел)

О 76                Остен Дж. Емма: роман  / Дж.Остен; пер. з англ. В.Горбатька. - Х.: Факт, 2013. - 447с.

                                   ISBN 978-966-637-755-8                                          ф1/, аб/1

84.5 - Література Азії

84(5Туе)

П 15                Памук О. Чорна книга / О.Памук; пер. з тур. О.Кульчинського;  худож.-оформлювач О.Г.Жуков. - Х.: Фоліо, 2013. - 667с.

                                   ISBN 978-966-03-5920-8                                          аб/1

 

Мл84.4Укр  - Дитяча література України

Мл.84.4Укр

В 25                Вдовиченко Г. Ліга непарних шкарпеток / Г.Вдовиченко. - Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 128с.

ISBN 978-966-14-4730-0                                         д/1

Мл.84.4Укр

Г 56                Гнатюк Л. Циркова вистава / Л.Гнатюк. - К.: Всесвіт, 2013. - 30с.

ISBN 978-966-2505-03-0                                         д/1

Мл84.4Укр6-442

І 33                 Ізбаш О. Військо Даждьбога: казки та легенди про героїв, богів, духів давніх слов’ян  / О.Ізбаш.- К.: Авіаз, 2013. - 164с.; іл.

ISBN 978-966-8936-71-5                                           д/1

Мл84.4Укр

К 55                Кобзар В. Повість-казка про дітей і батьків / В.Кобзар. - К.: Києво-Могилянська академія, 2012.- 58с.

ISBN 978-966-518-599-4                                          д/1

Мл84(4Укр)

М 50               Мензатюк З. Зварю тобі борщику: казки / Зірка Мензатюк. - Львів: Вид-во Старого Лева, 2013.- 60с.: іл.                                                                      д/1

Мл84.4Укр

М 59               Микицей М. Будинок, який умів розмовляти  [повість] / М.Микицей. - К.: Грані-Т, 2012. - 68с.: іл.

ISBN 978-966-465-376-0                                          д/1

Ср84.4Укр

М 20               Малик Г. Вуйко Йой і Страшна Велика Кука [повість] / Г.Малик. - К.: Грані-Т, 2011. - 136с.: іл.

ISBN 978-966-465-364-7                                           д/1

Ср84.4Укр

М 20               Малик Г. Злочинці з паралельного світу-2  / Г.Малик. - Л.: Світ, 2011. - 96с.

ISBN 978-966-603-307-2                                           ф1/1, д/1

Ср84.4Укр

Р 15                 Радушинська О. Щоденник Славка хоробрика, або пригоди хлопчика-міліціонера / О.Радушинська. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2013. - 84с.                                                             ISBN 978-617-679-000-6                                        д/1

Ср84.4Укр

Т 77                Трублаїні М. Шхуна «Колумб» [повість] / М.Трублаїні. - К.: Всесвіт, 2013. - 329с.

ISBN 978-966-2505-12-2                                          ф.1-4/1, 6-13/1, д/2

Ср84.4Укр6

Ч 90                Чумак І. Житейські пригоди та химери-нагоди Степанка і Стасика / Іван Чумак. - К.: Юніверс, 2013. - 56с.

ISBN 978-966-8118-85-2                                          д/1

92(4Укр) – Довідкові видання України

92(4Укр)

Е 64                            Енциклопедія сучасної України. - К.: Гол. ред. колегії енцикл. Сучасної України, 2013.-

Т.13. Киї-Кок. - 712с. 

ISBN 978-966-02-6814-2 (Т.13)                               ф.1-14/1, д/1, ч/з-1

92(4Укр)

С 48                Словники України – інтегрована лексикографічна система (диск): парадигма, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. - К.: Укр. мовно-інформац. фонд, 2001.-

ISBN966-507-122-Х                                                 д/1, ч/з-1

Slideshow CK

Костел
This slideshow uses the JQuery script from Pixedelic
This is a Video slide
joomla
<< < травня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31