Get Adobe Flash player

Бюлетень нової літератури за січень 2017 року

Б  ю  л  е  т  е  н  ь

нових  надходжень літератури  до  Таращанської  ЦБС  за січень   2017  року

22.3 – Фізика

22.3

Г 65                Гончаренко С.У. Цікаво про фізик. Книжка для читання з фізики. Теплові явища / С.Гончаренко; упоряд. В.М.Горкавенко. - 2-е вид., перероб. - К.: Вид-во «Україна», 2016. - 240с.

ISBN 978-966-524-434-9                                          ф.7-13/1, ч/з-1, аб/1, д/1

26.89(4Укр) – Країни світу. Україна

Ср 26.89(4Укр)

Т 66                Третяк А. Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні / А.Третяк. - К.: Радуга, 2016. - 240с.: іл.

ISBN 978-966-281-069-1                                          ф.1-3/1, ф.7/1,д/1

26.89(4Укр+2К)я23

Г 51                Гирич, Ігор Історичний путівник по Києву. Український Київ ХІХ - поч. ХХ ст.: культурологічний есей / І.Б.Гирич. - К.: Укр.пропілеї, 2016. - 710с.

ISBN 978-966-7015-98-5                                          ф.1/1, ф.8/1,ч/з-1

36.997 – Громадське харчування. Кулінарія

36.997+63.5(Укр)

А 86                Artiukh  Lidia / Артюх Лідія Федорівна  UkrainianCuisineandFolkTraditions /  Українська кухня і народні традиції: наук.-популяр. вид-ння; анг. мовою. - К.: Вид-во ТОВ «Балтія- Друк», 2016. - 223с.: іл.

ISBN 978-617-516-016-9                                          аб/1

39.5 (4Укр) – Повітряний транспорт України

39.5 (4Укр-2)г+74.58(4Укр-2)г

З 45                 Згуровський М.З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М.З.Згуровський. - К.: ТТУУ «КПІ»; Вид-во «Політехніка», 2016. - 400с.

ISBN 978-966-622-784-6                                          аб/1, ч/з-1

63.2(4Укр) – Джерелознавство України

63.2

К 54                Князі Вишневецькі: науково-популярне видання. - К.: ТОВ «Балтія-Друк», 2016. - 320с.: іл.

ISBN 978-617-516-014-5                                          ф.7/1,  ч/з-1, аб/1

63.2(4Укр)

К 68                Короткі українські регіональні літописи  / Упоряд. Валерій Шевчук. К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2016. - 448с.

ISBN 978-617-7023-51-6                                          ф.1/1,  ч/з-1

63.3 (4Укр) – Історія  України

63.3

Е 61                Енглунд П. Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах / Петер Енглунд. - Х.: Фоліо, 2016. - 555с.

ISBN978-966-03-7506-2                                          ч/з-1

63.3

І 90                 Історія європейської цивілізації. Близький Схід / За ред. Умберто Еко; пер. з італ. О.В.Сминтима та інш.; худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Х.: Фоліо, 2016. - 1310с.: іл.

ISBN 978-966-03-7585-7                                          ч/з-1

63.3 (4Укр)

Т 40                Тиліщак В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання: Науково-популярні нариси / Володимир Тиліщак . – К.: Смолоскип, 2016. - 208с.

ISBN 978-617-7173-55-6                                          ч/з-1

63.3(4Укр)

В 42                Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта: Довідник; відпов. за вип. Марта Превальська. - К.: Велес, 2016. - 368с. - (серія «Гордість і слава України»)

ISBN 978-966-8263-46-4                                          ч/з-1

63.3(4Укр)43

П 79                Проект «Україна» Австрійська Галичина / Упоряд. і передм. М.Литвина. - Х.: ЛА «Час читати», 2016. - 410с.: іл.

ISBN 978-617-7176-08-3                                          ч/з-1

63.3 (4Укр)

М 45               Мейс Дж. Україна: матеріалізація привидів / Дж.Мейс. - К.: КЛІО, 2016. - 688с.

ISBN 978-617-7023-50-9                                          ф.1-3/1, ч/з-1, аб/1

63.3 (4Укр)43

У 45                Україна: литовська доба 1320-1569: Наук.-попул. вид. 2-е вид., перероб. - К.: ТОВ «Балтія-Друк», 2016. - 176с.: іл.

ISBN 978-617-516-015-2                                          ч/з-1

63.3 (4Укр)46

С 65                Сорока  Ю.В. Похід Сагайдачного на Москву 1618 / Ю.В.Сорока; худож.-оформлювач І.М.Алексєєва. - Х.: Факт, 2016. - 119с.

ISBN 978-966-637-813-5                                          ф.1-3/1, ф.7-8/1, ч/з-1

63.3 (4Укр)6-8 Грушевський

П 33                Пиріг, Р.Я. Михайло Грушевський: біографічний нарис / Р.Я.Пиріг, В.В.Тельвак. - К.: Либідь, 2016. - 579с.: іл.

ISBN 978-966-06-0731-6                                          ф.1-2/1, ч/з-1

63.3(4Укр)615-4

Г 70                            Горошко С.І., Червінський В.І. Голодомор 1932-1922 рр. Українська гуманітарна катастрофа ХХ століття. - К.: Україна, 2016.- 180с.

ISBN 978-966-524-437-0                                          ф.1/1, ч/з-1

63.3(4Укр)6-8

Б 28                Батій Я.О. Андрей Шептицький / Я.О. Батій. - Х.: Фоліо, 2016.- 120с.

ISBN 978-617-7012-51-0                                          ф.1-4/1, ф.13-14/1, аб/1,  ч/з-1

Мл63.3(4Укр)

Н 44                Незалежність України. / Упор. В.Дорошенко. - К.: Мамине сонечко, 2016.- 50с.

ISBN 978-617-7057-08-5                                          ф.8/1, ф.13-16/1

63.3(4Укр)

Д 76                            Київ: історія, архітектура, традиції / Уклад. Ольга Друг, Юлія Ференцева. - К.: Балтія-Друк, 2016.- 104с., іл.

ISBN 978-966-8137-81-5                                          ф.1/1,  ч/з-1

63.3(4Укр)46

К 17                            Каляндрук Т.  Дітям про козаків / Т.Каляндрук.  - Львів: Апріорі, 2016.- 88 с., іл. - («Апріорі-дітям»)

ISBN 978-617-629-346-0

ISBN 978-966-2154-13-9-Серія                                ф.1-8/1,ф.12/1, д/1

63.3(4Укр)611-612

Ш 67                           Шкільник, Михайло Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 роках. Спомини і роздуми / Упоряд. Владислав  Верстюк.  - К.: ТОВ «Вид-во «КЛІО», 2016.- 512 с.

ISBN 978-617-7023-46-2                                          ф.1-2/1,ф.7-8/1, ч/з-1

63.3(4Укр)

Д 69                Дорошенко О.Є. Василь Стус / О.Є.Дорошенко.  - Х.: Факт, 2016.- 121с.

ISBN 978-966-637-836-4                                          ф.1-3/1,ф.7-8/1, ф.12-15/1,ч/з-1, аб/1

63.3(4Укр)

К 90                            Кульчицький С. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / С.Кульчицький, Л.Якубова. - К.: КЛІО, 2016.- 720с.

ISBN 978-617-7023-44-8                                          ч/з-1, аб/1

63.3(4Укр)

С 76                            Стамбол І.І., Кучеренко С.В.  Іван та Юрій Липи / І.Стамбол, С.Кучеренко; худож.-оформлювач В.М.Карасик . - Х.: Бібколектор, 2016. -121с.

ISBN 978-617-7013-56-2                                          ф.1-6/1, аб/1

63.3(4Укр+4Рос)

А 72                            Антонов-Овсеенко А. Три войны России с Украиной / Антон Антонов-Овсеенко; худож.-оформитель  Е.А.Гугалова. - Х.: Фолио, 2016. - 346с., ил.

ISBN 978-966-03-7508-6                                          ф.7-8/1, ч/з-1

63.3(4Укр)615-4я9

Т 44                1933: «І чого ви ще живі?» / Упоряд. Тетяна Боряк. - К.: ТОВ «Вид-во «КЛІО», 2016. - 720с.

ISBN 978-617-7023-47-9                                          ф.7-8/1, ф.12/1, ч/з-1

63.3(4Укр)

А 19                            Авдєєнко В.А. Київський патерик. 17 непростих питань української історії / Віктор Авдєєнко; пер. з рос. О.А.Концевич;  худож.-оформлювач  І.М.Алєксєєва. - Х.: Орбіта, 2016. - 219с.

ISBN 978-617-7466-09-2                                          ф.11-14/1, ч/з-1

63.3(4Укр)

А 15                Абліцов, Віталій Україна. Меценати / Віталій Абліцов. - К.: Літера ЛТД, 2016. - 208с.

ISBN 978-966-178-740-6                                          ф.2-3/1, аб/1, ч/з-1, д/1

63.3(4Укр)613

Д 70                            Достал Я. Європейське коріння: путівник-довідник / Я.Достал. - Ужгород: Карпати, 2016. - 328с.: іл.

ISBN 978-966-617-428-5                                          ф.7-8/1, ф.12/1, аб/1, ч/з-1

66.3(4 Укр) – Внутрішня політика України

66.3 (4Укр)

С 83                Стражний О. Менталітет Майдану: хроніка подій - свідчення очевидців: нове видання. - К.: Дніпро, 2016. - 192с.

ISBN 978-966-578-268-1                                          аб/1, ч/з-1

66.3 (4Укр)

М 64               Миронова В. Люди Донбасса. Жизнь сначала / Вероника Миронова. - Х.: Бибколлектор, 2016. – 175с., ил.

ISBN 978-617-7013-57-9                                          ф.1-5/1, аб/1, ч/з-1

66.4 – Міжнародні відносини. Зовнішня політика

66.4

П 65                Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Г.Почепцов. - К.: Києво-Могилянська академія, 2016. - 504с.

ISBN 978-966-518-704-2                                          ч/з-1

66.4(Укр) – Міжнародні відносини. Зовнішня політика України

66.4(4Укр)

С 47                            Слабиенко, Євген Дипломатична історія України / Упоряд. Ірина Матяш. - К.: ТОВ «Вид-во «КЛІО», 2016. - 496с.

ISBN 978-617-7023-45-5                                          ф.1-3/1, ч/з-1

68 – Військова наука. Військова справа

68я656

К 49                Клименко О.П. Фронтовий альбом / О.П.Клименко. - К.: АВІАЗ, 2016. - 240с.

ISBN 978-617-7209-05-7                                          ф.1-3/1, аб/1, ч/з-1

71 – Культура. Культурне будівництво  

71(4Укр)

Д 67                Донцов Д.І. Культурологія. / Д.І.Донцов. - Х.: Бібколектор, 2016. - 604с.

ISBN 978-617-4013-25-8                                          ч/з-1               

74.03 – Історія освіти і педагогічної думки

74.03(5ІНД)6-21

М 36                           Махатма Ганд І. Педагогіка ненасильства  / Перекл. з англ., вступ. нарис та упоряд. В.А.Василенка. - Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2016. - 400с.: іл.

ISBN 978-966-189-392-3                                          ф.1-5/1,ч/з-1

75.578 – Футбол

75.578

Ж 50                           Желдак Т.А. Історія чемпіонів Європи з футболу: авториз. пер. з рос. / Тимур Желдак; худож.-оформлювач В.М.Карасик. - Х.: Фоліо, 2016. - 395с.

ISBN 978-617-7012-05-03                                        ч/з-1, д/1

75.715 – Спортивна боротьба

75.715

П 32                Пилат В. Бойовий гопак і основи захисту Вітчизни / Володимир Пилат. - Вид. переробл. доповн. - К.: Вид-во «Україна», 2016. - 170с.

ISBN 978-966-524-435-6                                          ф.7/1,13/1

81.2Укр – Українська мова

81.2Укр-5-67

К 60                Колібаба Л.М. Словник дієслівного керування / Л.Колібаба, В.Фурса. - К.: Либідь, 2016. - 656с.

ISBN 978-966-06-0734-7                                          ф.1/1, ч/з-1

81.2Укр-923

Т 67                Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі: навч.посібник / О.В.Тріщук, Н.М.Фіголь. - К.: НТУУ «КПІ», 2016. - 161с.

ISBN 978-966-622-789-1                                          ф.1-2/1, ч/з-1

82.3(4Укр) – Фольклор України

82.3(4Укр)

І 29                             Йде до нас колядочка: Для дошк. та мол. шк. віку / Худож. К.Іванова. - К.: АВІАЗ, 2016. - 40с.: іл.

ISBN 978-617-7209-00-2                                          ф.1-18/1, д/2

Мл82.3(4Укр)

У 45                Українські народні казки: Казки Поділля. - Чернівці: Букрек, 2016. - 400с.: іл.

ISBN 978-966-399-763-6                                          ф.3/1, д/1

83.3(4Укр) – Література України

83.3(4Укр)

Г 65                            Гончарик (Соловей), Е.С. Невпізнаний гість. Доля  і спадщина Володимира Свідзінського: Наук. вид. / Елеонора Степанівна Гончарик (Соловей) – К.: Наукова думка, 2016. - 239с.

ISBN 978-966-00-1450-3                              аб/1

83.3(4Укр)6-4

С 76                            Стадниченко В. Учитель життя. Сковорода як гасло часу: Літер.-художнє вид.; 1-е вид.- К.: Успіх і кар’єра, 2016. - 560с.: кольор. іл.

ISBN 978-966-2082-17-3                              ф.1-3/1, аб/1, ч/з-1

83.3(4Укр)-4+92

Ф 83                           Франківська енциклопедія: у 7ч. / редкол. М.Жулинський, Є.Нахлік, А.Швець та ін..- Львів: Світ, 2016.-

Т.1: А-Ж (Наук. Ред.. і упор. Є.Нахлік; передм. М.Жулинський, Є.Нахлік. - 2016. - 680с. – (Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники і сучасники).

ISBN 978-966-914-033-3

ISBN 978-966-914-034-0 (Т.1)                                 ч/з-1

83.3(4Укр)

Д 43                Дзюба І.М. Тарас Шевченко серед поетів світу / І.Дзюба. - К.: Либідь, 2016. - 424с.: іл.

ISBN 978-966-66-0733-0                                          ф.7/1, аб/1

83.3(4Укр)

К 21                Карась Л.С. Борис Чичибабин / Л.Карась. - Х.: Фолио, 2016. - 121с.

ISBN 978-966-03-5098-4                                          ф.1-3/1, аб/1

84(0)3 – Твори літератури стародавнього світу

84(0)3

Н 20                Найдавніша література Шумеру, Вавилону, Палестини / Пер. І.Франка, П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, Лесі Українки, М.Москаленка. - Х.: Факт, 2016. - 442с.

ISBN 978-966-637-810-4                                          аб/1

84.4Укр – Твори української літератури

84.4Укр

Б 19                Бакуменко О.Д. Доброзвучна муза / О.Д.Бакуменко. - К.: Україна, 2016. - 560с.

ISBN 978-966-524-433-2                                          аб/1

84.4Укр

Б 48                Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної війни». Вид. 2-е  / Т.Березовець. - К.: Брайт Стар. Паблішинг,  2016. - 408с.

ISBN 978-966-2665-69-7                                          ф.3/1, 8/1, 13/1, аб/1, ч/з-1

84.4Укр

Б 83                Боровко М.М. П’ятсот миттєвостей: (ронделіана)  /  М.М.Боровко. - К.: Генеза, 2016. - 528с.

ISBN 978-966-11-0689-4                                          ф.7/1, аб/1

84.4Укр

Б 90                            Букина Н.В. Спасти Мерлина, или опты с футурускопом  / Тала Букина. - Х.: Фолио, 2014. - 383с.

ISBN978-966-03-6926-9                                         ф.1-3/1,7/1, аб/1, д/1

84(4Укр)

В 48                            Виниченко  В. Історія Якимового будинку та інші твори: повісті, романи, новели, оповідання, пєси / В.Виннченко: упоряд., передм. та прим. В.Панченка. - Львів: Світ, 2016. - 600с.: портр.

ISBN978-966-914-027-2                                         ф.1-4/1, аб/1

84.4Укр

В 48                            Виниченко  В. Намисто. Мала проза / Володимир Виннченко. - К.: Наук.думка, 2016. - 943с.

ISBN 978-966-00-1558-6                                          аб/1

84.4Укр

В 71                Вольтова дуга: Антологія. 50 українських поетів. - К.: Укр.письменник, 2016. - 244с.

                                                                                   аб/1

Ср84.4Укр

В 75                Воронина Л. Гриць Мамай – переможець лускатого монстра: повісті для дітей / Леся Воронина. - К.: Укр. пропілеї, 2016. - 420с., іл.

ISBN 978-966-7015-99-2                                          д/1

Ст84(4Укр)

Г 12                Гаврош О. Пригоди тричі славного розбійника Пинті: повість / Олександр Гаврош . - Тернопіль: Навч. книга-Богдан,  2016. - 208с. - (серія «Богданова шкільна наука»)

ISBN 978-966-10-3625-2                                          ф.13/1, д/1

84(4Укр)6-5

Г 37                Герасимюк В.Д. Грегіт. Вибране / Василь  Герасим’юк; передм. Олега Содов’я. - К.: Видавничий центр «Просвіта»,  2016. - 511с.- (Б-ка Шевченківського комітету)

ISBN 966-01-0320-4                                                 аб/1

84(4Укр)4-6

Г 39                Героям слава: розповіді для дітей про героїв фронту і тилу. - К.: «Мамине сонечко», 2016. - 48с.

ISBN 978-617-7057-07-8                                          ф.1-8/1, 11-13/1, д/1

84.4Укр

Б 61                Голгофа Івана Сподаренка. Спогади. Документи. Літературні твори / авт.-упор. - К.: ДП «Експрес-обява»,  2016. - 392с.: іл.                аб/1

84.4Укр6

Г 69                Горліс-Горський Ю. Холодний яр:  Твори / Юрій Горліс-Горський  / Ю.Ю.Лісовський: Літ.худож. вид-ня. - Черкаси: Інтроліга ТОР,  2016. - 592с.

ISBN 978-966-2545-45-1                                          ч/з-1

84.4Укр

Д 21                Дацюк Г.І. Янголи Небесної Чоти  / Г.І.Дацюк.  - Чернівці: Букрек,  2016. - 320с.: іл.

ISBN 978-966-399-815-2                                          аб/1

84.4Укр

Д 72                Драч І.Ф. Крила: поезії 1980-1990 років. / І.Драч. - Х.: Фоліо,  2016. - 415с.

ISBN 978-966-03-7588-8                                          ф.13/1, аб/1

84.4Укр

Д 72                Драч І.Ф. Соняшник: поезії 1960-1970 років. / І.Драч. - Х.: Фоліо,  2016. - 414с.

ISBN 978-966-03-7590-1                                          ф.13/1, аб/1

84.4Укр

Є 96                Єшкілєв В.Л. Богиня і Консультант : [роман]  / В.Єшкілєв. - Х.: Фоліо,  2016. - 362с.

ISBN 978-617-7012-08-4                                          ф.12-17/1, аб/1

84(4Укр)-49

І 19                 Іваничук Р.І. Дороги вольні і невольні: Щоденники. 1991-1994 / Роман Іваничук.- Х.: Орбіта,  2016. - 555с.

ISBN 978-617-7466-08-5                                          ф.3/1, аб/1

84.4Укр

І 19                 Іваничук Р.І. Четвертий вимір; Шрами на скалі: романи  / Р.І.Іваничук. - Х.: Орбіта,  2016. - 447с.: іл.

ISBN 978-617-7466-07-8                                          ф.1-2/1, аб/1

Ср84.4Укр

І 62                 Ініна Ніка Хрангели / Ніка Ініна. - Х.: Ранок,  2016. - 256с.: іл.

ISBN 968-617-09-1984-4                                          ф.1-14/1, д/2

84.4Укр

Й 75                Йовенко С. Жінка у зоні: повісті, оповідання, поезії / С.Йовенко. - К.: Українські пропілеї,  2016. - 484с.

ISBN 978-966-7015-94-7                                          аб/1

84.4Укр

К 18                            Камиш М. Прогулянка  в Зону  (Оформляндія) / Маркіян Камиш. - К.: Нора-Друк,  2016. - 128с., іл.

ISBN 978-966-8659-91-1                                          ф.13/1, аб/1

Ср84.4Укр

К 30                            Качан І. Гуляє парус на Лимані: лірика, ігрова поезія для юних читачів / Анатолій Качан. - К.: ФОП Зеленський В.П.,   2016. - 160с., іл.         ф.13/1, д/1

84.4Укр

К 59                            Кокотюха А. Різник із Городецької: роман / Андрій Кокотюха. - Х.: Бібколектор,  2016. - 250с.: іл.

ISBN 978-617-7013-37-1                                          ф.1-3/1, аб/1

84.4Укр

К 61                            Коломійчук Б.В. В’язниця душ: повісті / Б.Коломійчук. - Х.: Факт,  2016. - 220с.

ISBN 978-966-637-835-7                                          ф.1-2/1,  8/1, 11-13/1, аб/1

84.4Укр

К 72                            Костюк В., Костюк Н. Казкові таємниці: Казки для дітей середнього віку / В.Костюк // Прилетіла ластівонька: вірші для дітей / Н.Костюк. - К.: Укр.письменник,  2016. - 80с.

ISBN 978-966-579-516-2-518-6                               ф.1-3-16/1, д/1

Ср84(4Укр)

К780                           Кращі українські  байки. - К.: ПАТ «ДАК Укрвидавполіграфія»,  2016. - 224с.

ISBN 978-966-97340-9-9                                          ф.1/1, 8/1, 13-14/1, д/1

84.4Укр

К 82                            Крим, який ми любимо: антологія. - К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ,  2016. - 600с.: іл.

ISBN 978-617-615-064-0                                          аб/1

84.4Укр

К 82                            Кримський А.  Виривки з мемуарів одного старого гріховоди: вибране / Агатангел Кримський. - К.: ВЦ «Академія»,  2016. - 320с.

ISBN 978-966-580-458-1                                          аб/1

84.4Укр

К 84                Крушельницький А. Той т ретій: вибране / Антін Крушельницький. - К.: ВЦ «Академія»,  2016. - 320с.

ISBN 978-966-580-458-1                                          аб/1

84(4Укр)6-44

Л 72                            Лойко С. Аеропорт: Роман / у новій доповненій редакції / Сергій Лойко: Пер. з рос. О.Гончар. - К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 376с.

ISBN 978-966-2665-93-2                                          ф.1-3/1,8/1,12/1, аб/2

84(4Укр)+85.313(4Укр)

Л 97                            Лятошинський Борис – Рейнгольд Глієр: Епістолярна спадщина / Упоряд. Маріанна Копиця. - К.: Муз. Україна,  2016. - 768с.              

ISBN 978-966-8259-76-0                                          аб/1

84.4Укр

М 33               Матвієнко В. До України – як до храму / В.Матвієнко. - К.: Наук. думка,  2016. - 152с.           ISBN 978-966-00-1562-3                                        ч/з-1, д/1,аб/1

84.4Укр

М 33               Матвієнко В. Україно-мати, бережи синів / В.Матвієнко. - К.: Наук. думка,  2016. - 38с.                                                                                                       ч/з-1, д/1,аб/1

84.4Укр

Н 37                Наш Дімаров: Статті. Інтервю. Спогади. Листи. Присвяти. / Упор. Євдокія Дімарова. - К.: Фенікс, 2016. - 328с.: іл.

                        ISBN 978-966-136-357-0                                          аб/1

84(4Укр)

Н 40                Невідоме Розстріляне Відродження: Антологія / Упоряд. Ю.Винничук. - Х.: Факт, 2016. - 763с.

ISBN 978-966-637-811-1                                          аб/1, ч/з-1

84(4Укр)

П 32                Пилипенко Ю.О. Руденька / Юля Пилипенко; пер. з рос. В.М.Верховня, худож.-оформлювач О.М.Іванова. - Х.: Фоліо, 2016. - 218с.

ISBN 978-617-7012-12-1                                          ф.8/1,12-13/1, аб/1

84.4Укр-6

П 32                Божа вивірка: Роман-молитва / Т.В.Пишнюк. - Чернівці: Букрек, 2016. - 232с.

                        ISBN978-966-399-804-4                                          ф.7-8/1,12/1,  аб/1

84.4Укр-1

П 32                Підмогильний В.П. Місто. Невеличка драма / Валерян Підмогильний; упоряд. та післямова Ніни Бернадської. - К.: Знання, 2016. - 439с.

                        ISBN 978-617-07-0414-6                                          ф.1/1

84.4Укр-44

П 32                Підмогильний В.П. Повість без назви...: Вибране  / Валерян Підмогильний; упоряд. і передм. Ю.Коваліна. - К.: ВЦ «Академія», 2016. - 320с.

                        ISBN 978-966-580-458-1                                          аб/1

84(4Укр)6-4

П 42                Повернення в Царгород / За заг. ред. Л.Івшиної. 2-е вид., стереотип. - К.: ТОВ «Українська прес-група», 2016. - 496с.

                        ISBN 978-966-8152-67-2                                          аб/1,ч/з-1

84.4Укр

Р 50                 Рильський М. Переклади / М.Рильський. - К.: Укр.пропілеї, 2016. - 592с.

                        ISBN 978-966-7015-95-4                                          аб/1

84.4Укр

Р 64                 Роздобудько І. Оленіада / І.В.Роздобудько. - Х.: Фоліо, 2016. - 222с.

                        ISBN 978-617-7012-28-2                                          ф.1-4 /1,7-8/1,  аб/1

84.4Укр

Р 83                 Руданський С. Наука: байки, співомовки, пісні /  Степан Руданський. - Тернопіль:  Навч. книга-Богдан,  2016. - 132с. - (серія «Українські письменники – дітям»)

                        ISBN 978-966-10-1226-3                                          ф.16 /1,д/1

84(4Укр)

С 30                Семенченко М. Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / Марія Семенченко; За ред. Л.Івшиної. – К.: ТОВ «Українська прес-група»,  2016. - 296с.

                        ISBN 978-966-8152-69-6                                          ф.1 /1, аб/1

84(4Укр)

С 31                Сенцов О.Г. Купите книгу – она смешная / Олег Сенцов; сост.А.А.Паленчук; худож.-оформитель Л.П.Вировец. - Х.: Фолио, 2016. - 219с.

                        ISBN 978-966-03-7553-6                                          ф.1-4/1,7/1, аб/2

84(4Укр)6-444.12

С 51                            Смоленчук М. Смутна доба: історичний роман / Микола Смоленчук . - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2016. - 448с.

                        ISBN978-966-389-3                                                 ф.1-3/1, аб/1

84.4Укр

С 85                            Старицький М. На прю!: Вибране / Михайло Старицький. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2016. - 380с.

                        ISBN 978-966-920-048-8                                          ф.12-13/1, аб/1

84(4Укр)

С 79                            Стеценко С.М.  Війни художників: Роман / Станіслав Стеценко; худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Х.: Фоліо, 2016. - 559с.

                        ISBN 978-617-7012-27-5                                          аб/1

84(4Укр)

С 88                            Стус В.С. Вибране / Василь Стус; укладач  і авт. передм. Д.В.Стус; худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Х.: ЛА «Час читати», 2016. - 540с.

                        ISBN 978-617-7176-00-7                                          ф.7-8/1

84.4Укр

Т 35                Терен В. Жити: триптих: вірші / Віктор Терен. - К.: Дніпро, 2016. - 208с.

                        ISBN 978-966-578-266-7                                          аб/1

84.4Укр

Т 44                Тисовська Н. Секрети старої стрільниці: роман / Наталія Тисовська. - К.: Наш час, 2016. - 256с.

                        ISBN 978-966-1530-98-9                                          ф.1/1,,8/1, 13-14/1, аб/1

84.(4Укр)

Т 59                Торба В.  Я – свідок. Записки з окупованого Луганська / Валентин Торба; за ред. Л.Івшиної. - К.: ТОВ «Укр.прес-група», 2016. - 384с.

                        ISBN 978-966-8152-72-6                                          ф.7/1, аб/1

84.4Укр

Т 65                Тракало В.Й. Колонія: роман / Василь Тракало. - К.: Дніпро, 2016. - 832с.

                        ISBN 978-966-578-264-3                                          аб/1

84.4Укр

Т 77                Трубай  В. Танг: оповідання, повість / Василь Трубай. - К.: Укр.письменник, 2016. - 272с.

                        ISBN 978-966-579-516-2                                          ф.15-16/1, аб/1

84.4Укр

У 45                Українка Л. Листи (1876-1897) / Л.Українка. - К.: Комора, 2016. - 509с.

                        ISBN 978-617-7286-13-3                                          аб/1

84.4Укр

У 45                Український характер у кращих творах вітчизняних класиків. - Х.: Сиция, 2016. - 384с.: іл.

                        ISBN 978-7205-17-2                                                 аб/, чз/-1

84.4Укр

У 51                Ульяненко О. Вогненне око: роман / Олесь Ульяненко; худож.-оформлювач Д.О.Самойленко. - Х.: Бібколектор, 2016. - 313с.

                        ISBN 978-617-7013-26-5                                          ф.3/1,7-8/1,12/1, аб/1

84(4Укр)6-5

Ф 68                Фішбейн, М. Пророк. Поезії та переклади / Мойсей Фішбейн. - К.: Либідь, 2016. - 304с.

                        ISBN 978-966-06-0727-9                                          аб/1

84(4Укр)1-44

Ф 83                Франко І.Я. Захар Беркут: Повість: перевид. перероб / Упор., передм. поясн. слів Р.П.Іванченко. - К.: Дніпро, 2016. - 180с.

                        ISBN 978-966-578-257-5                                          д/1

84(4Укр)

Ч 42                Чемерис В. Амазонка;  Київ-Соловки /  Валентин Чемерис. - Х.: ЛА «Час читати», 2016. - 507с.

                        ISBN 978-617-7176-09-0                                          ф.1-3/1, аб/1

84.4Укр

Ч 42                Чемерис В. Аварійна пустеля  / Валентин Чемерис. - Х.: Фоліо, 2016. - 443с.

                        ISBN 978-617-7012-42-8                                          ф.8/1,11-12/1, аб/1

84.4Укр

Ч 49                Черняхівський А.І. Меридіан дощу: Вірші / А.І.Черняхівський. – Біла Церква: Буква, 2015. - 56с.

                        ISBN 978-966-7195-87-8                                          аб/1

84.4Укр)-5

Ч 81                Чубач Г. Живі літери  / Ганна Чубач; мал. Є.Житник.  - Х.: ВД «Школа», 2016. - 96с.

                        ISBN 978-966-429-197-9                                           ф.1-3/1, д/1

Ср84(4Укр)

Ш 37               Шевченко Т.Г.У нашім раї на землі…: Вибр. поезії: для мол. та серед. шк. віку / Тарас Шевченко; упоряд. Г.Рогач; передм. О.Гончар; худож. К.Штанко. - К.: Веселка, 2016. - 159с.: іл. - (Серія «Українській дитині»)

                        ISBN 978-966-01-0107-4 (серія)

                        ISBN 978-966-01-6012-5                                           ф.13-17/1, д/1

84.4Укр

Ш 37               Шевчук В. На березі часу. Ті, котрі поруч: Спогади про митців і вчених / Валерій Шевчук. - К.: Либідь, 2016. - 576с.: іл.

                        ISBN 978-966-06-0729-3                                          аб/1

84(4Укр)6-4

Щ 61               Щербак Юрій Хроніка міста Ярополя: вибрана проза / Ю.М.Щербак; передм. М.Г.Жулинського. - К.: Укр.пропілеї, 2016. - 680с.

                        ISBN 978-966-7015-97-8                                          аб/1

84(4Укр)6-44

Щ 63               Щербачов В. Різновисотні українці / В.Щербачов. - К.: АВІАЗ, 2016. - 304с.

                        ISBN 978-617-7209-06-4                                          аб/1

84.4Укр

Я 22                Яворівський В.О. Марія з полином наприкінці століття: роман В.Яворівський. - Х.:  Фоліо, 2016. - 203с.

                        ISBN 978-966-03-7505-5                                          ф.6/1,23/1,30/1

84.(4/8) – Твори  літератури окремих країн

84.4 - Європа

84(4Авт)

В 39                Верфель Ф. 40 днів Муса-Дага: роман / Франц Верфель. - Х.: Бібколектор, 2016. - 897с.

ISBN 978-617-7013-40-1                                          ф.7/1, аб/1

84(4Авт)

Р 79                 Рот Й. Сто днів. Левіафан / Йозеф Рот; пер. з нім. П.Таращука. - Х.: Бібколектор, 2016. - 236с.

ISBN 978-966-97234-8-2                                          ф.7-8/1,12/1,  аб/1

84(4Авт)

Ш 91               Штіфтер А. Вітіко: роман / Адальберт Штіфтер; пер. з нім. П.В.Таращука; худож.-оформлювач  І.М.Алєксєєва. - Х.: Бібколектор, 2016. – 793с.

ISBN 978-617-7013-41-8                                          ф.3/1, аб/1

Ст84.4Англ

Б 19                 Баклі М. Сестри Грімм. Казкові детективи. / М.Баклі. - Х.: Ранок, 2016. - 352с.                                                ISBN 978-617-2207-6                                               ф.1-14/1, д/2

84.4ВЕЛ

Б 48                Бернс Роберт Моя любов: Вибрані твори. / Р.Бернс. - Л.: ЛА «Піраміда», 2016. - 416с.

                        ISBN 978-966-441-463-7                                          аб/1

Мл84.4Англ

К 42                Кіплінг Р. Ріккі-Тіккі-Таві та інші казки  / Редьярд Кіплінг. - Х.: Віват, 2016. - 64с., іл. - (Світ чарівних казок)

                        ISBN 978-617-7164-15-8                                          ф.8/111-14/1, д/1

84.4ВЕЛ

Н 55                Несбіт Т.Е. Діти залізниці / Едіт Несбіт. - К.: Знання, 2016. - 207с.

                        ISBN 978-617-0188-6                                               д/1

84.4ВЕЛ6-2

П 64                Поттер Б. Кролик Петрик та інші історії: Повн. зібр. казок / Перекл. з англ. Оленпи О’Лір. - Львів: Вид-во «Асторлябія», 2016. - 352с.

                        ISBN 978-617-664-109-4)                                         ф.14-16/1, д/1

84.(4Біл)6-44

А 48                Алексієвич, Світлана Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього: роман / Перекл. і післямова Оксана Забужко. - К.: КОМОРА, 2016. - 288с.

                        ISBN 978-617-7286-05-8                                          ф.1-2/1, аб/1

844.ІСП

У 58                Мігель де Унамуто Любов і педагогіка /Мігель де Унамуто. - Л.: Стролябія, 2016. - 256с.

                        ISBN 978-617-664-080-6                                          ф.3/1, 8/1, аб/1

84.4Нім45

А 14                Абеді, Ізабель Лола- любляче серце: Кн.7 / Іл. Дагмар Генце:  пер. з нім.  Світлани Колесник. - Х.: Вид-во «Ранок», 2016. - 320с.: іл.

                        ISBN 978-617-09-0287-0                                          ф.1-17/1,д/1

84.4НОР

Н 55                Несбьо Ю.  Поліція / Ю.Несбьо. - Х.: Фоліо, 2016. - 670с.

                        ISBN978-966-03-5083-0                                           аб/1

84(4ПОЛ)

К 70                Корчак Я. Правила життя: Педагогіка для дітей та дорослих т/ Януш Корчак. - Х.: Бібколектор, 2016. - 538с.

                        ISBN 978-617-7013-55-5                                          ф.1-2/1, аб/1, ч/з-1

Ст84.4Пол

П 24                Пекарська М.К. Клас пані Чайки / Малгожата -Кароліна Пекарська. - Х.: ВД «Школа», 2016. - 336с.

                        ISBN 978-966-429-134-4                                          ф.13-14/1, д/1

84(4СЛОВ)

П 21                Пахор Б. Важка весна: роман / Борис Пахор ; Пер. зі слов. О.І.Дзюби-Погребняк;  худож.-оформлювач В.М.Карасик. – Х.: Фоліо, 2016. - 283с.- (Карта світу)

                                   ISBN 978-966-03-5083-0 (карта світу)                    ф.1-2/1,  аб/1

ISBN 978-966-03-7529-1

84.4ФРА-44

Р 34                 Реза Я. Божество різанини: п’єси // Я.Реза Львів.: Видавництво Анетти Антоненко, 2016. - 96с.

                                   ISBN 978-617-7192-55-7

ISBN 978-617-7192-298  (серія «Колекція театральна»)               аб/1

Мл84.4ЧЕХ

К 14                Казки для хлопчиків. - Чернівці: Букрек, 2016. - 72с.: іл.

                                   ISBN 978-966-399-818-3                                          ф.1-2/1, д/1

84.(4Шве)

Л 24                Лапідус Є. Шалені гроші: роман / Єнс Лапідус. - Х.: Фоліо, 2016. - 607с. - (Карта світу)

                                   ISBN 978-966-03-5083-0                                          аб/1

84.4 - Азія

84(5 Груз)

М 50               Менабде Манана І час ішов…: притчі / Менана Менабде; пер. з груз. Рауля Чілачави.  -Л.: Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 96с.

ISBN 978-617-7192-54-0                                          аб/1

84.5ІЗР

Г 88                Гроссман Д. З ким би побігати / Д.Гроссман. - Х.: Фоліо, 2016. - 348с.  

                        ISBN 978-966-03-5083-0                                          аб/1

84(5ІЗР)

К 36                Керет Е.   І раптом стукіт у двері: оповідання / Етгар Керет. - Х.: Фоліо, 2016. - 186с.- (Карта світу)  

                        ISBN 978-966-03-5083-0                                          ф.1/1, аб/1

84(5 КИТ)

А 45                Алай  Коли спаде курява: роман / Алай:  пер. з кит. Н.А.Кірносової; худож.-оформлювач Я.К.Казаченко. - Х.: Фоліо, 2016. - 443с. - (карта світу) 

                        ISBN 978-966-03-5083-0 (карта світу)                                           

ISBN 978-966-03-7614-4                                          аб/1

84(5 КИТ)

Ц 55                Цзян Жун   Вовк-тотем: роман / Цзян Жун:  пер. з кит. Н.А.Кірносової. - Х.: Фоліо, 2016. - 731с. - (карта світу) 

                        ISBN 978-966-03-5083-0                                          аб/1

84(5 ЯПО)

К 12                Кавабата Я. Сплячі красуні. Давня столиця. Стугін гори / Ясунарі Кавабата;  пер. з яп. І.П.Дзюба, М.С.Федоришина. - Х.: Фоліо, 2016. - 537с. - (Б-ка нобелівських лауреатів) 

                        ISBN 978-966-03-5820-1                                          ф.1/1, аб/1

84(5 ЯПО)

К 12                Кавабата Я. Сплячі красуні. Давня столиця. Стугін гори / Ясунарі Кавабата;  пер. з яп. І.П.Дзюба, М.С.Федоришина. - Х.: Фоліо, 2016. - 537с. - (Б-ка нобелівських лауреатів) 

                        ISBN 978-966-03-5820-1                                          ф.1/1, аб/1

84(5 ЯПО)

О 44                Ос К. Особистий досвід; Обійняли мене води до душі моєї: романи / Кендзабуро Ос;  пер. з яп. Є.В.Козирєва, Д.П.Москальова; худож.-оформлювач О.М.Іванова. - Х.: Фоліо, 2016. - 667с. - (Б-ка нобелівських лауреатів) 

                        ISBN 978-966-08-5820-1                                          аб/1

84.4 - Америка

84.7 США

Б 43                Беллоу С. Герцог / С.Беллоу. - Х.: Фоліо, 2016. - 411с.

ISBN 978-966-03-5083-0                                          ф.1-3/1, аб/1

84(7 СПО)

К 79                Крейн С. Червоний знак звитяги: роман / Стівен Крейн; пер. з англ. Олени Ломакіної. - К.: Знання, 2016. - 159с. 

                        ISBN 978-617-07-0415-3                                          аб/1

84(7 СПО)

Р 39                 Ренд А. Чоловік, якого я купила: з ранніх творів / Айн Ренд;  пер. з англ. В.Горбатька. - Х.: Фоліо, 2016. - 475с.- (Карта світу) 

                        ISBN 978-966-03-5083-0                                          ф.3/1,7-8/1, аб/1

Д, Мл  – Дитяча література

Мл84(4Укр)

В 48                Винничук Ю. Лежень: казка / Юрій Винничук. - Х.: Фоліо, 2016.- 32с., іл.

                        ISBN 978-617-7012-26-8                                          ф.1-3/1, аб/1

Мл84.4Укр

М 14               Майданович Т.В. Країна Українія: вірші / Тетяна Майданович. - К.: Криниця, 2016. - 120с.:               ISBN 978-966-2434-34-7                                          ф.13-14/1,д/1

85 - Мистецтво

85

С 89                Сучасне мистецтво: Наук. збірник. Вип.1.- К.: Акта, 2004.- 287с.

                        ISBN 966-7021-87-4                                                 аб/1

85

С 89                Сучасне мистецтво: Наук. збірник. / Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. - К.: Акта, 2005.-  Вип.2. - 300с.

                        ISBN 966-7021-96-3                                                 аб/1

85

С 89                Сучасне мистецтво: Наук. збірник. / Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. - К.: Акта, 2006.-  Вип.3. - 196с.

                        ISBN 966-8717-08-1                                                 аб/1

85

С 89                Сучасне мистецтво: Наук. збірник. / Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. - К.: Акта, 2007.-  Вип.4. - 352с.

                        ISBN978-966-8917-11-9                                          аб/1

85

С 89                Сучасне мистецтво: Наук. збірник. / Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. - К.: Софія, 2009.-  Вип.VI. - 400с.: іл.

                        ISBN 966-7021-96-3                                                 аб/1

85.1 – Образотворче мистецтво і архітектура

85.1я2

Д 44                Дизайн: Словник-довідник / За ред. М.І.Яковлєва. - К.: Фенікс, 2010. - 384с.

                        ISBN978-966-651-867-5                                          ч/з-1

Мл85.1я721

Л 93                Любарська Л. Мистецтво для тебе / Лорина Любарська, Тетяна Харламова. - К.: Наш час, 2016.- 104с.- (серія «Равлик»)

                        ISBN978-966-1530-72-9                                          д/1

85.1(4Укр) – Образотворче мистецтво і архітектура України

85.1(4Укр)

Н 28                Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. / Редкол. В.Сидоренко та ін. - К.: Інтертехнологія, 2006. - Т.2. - 656с.: іл.

                        ISBN978-966-96839-9-1                                          ч/з-1

85.1(4Укр)

Н 28                Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. В 2-х кн. / Редкол. В.Сидоренко (голова ) та ін. - К.: Інтертехнологія, 2006. - Т.1. - 544с.: іл.

                        ISBN978-966-96839-9-1                                          ч/з-1

85.103(4Укр) – Образотворче мистецтво України

85.103(4Укр)-8я

Х 95                Художники  України. Енциклопедичний довідник. / Авт.-упоряд. М.Г.Лабінський. - К.: Ін-тут проблем сучасного мистецтва АМУ, 2006. - 640с.

                        ISBN978-966-96839-3-9                                          ч/з-1

85.11(4Укр) – Архітектура України

85.11(4Укр2к)я6

У 51                Ульяновський В.І. Диво й диво київського Володимирівського собору / Василь Ульяновський. - К.: Либідь, 2016. - 432с.: іл.

                        ISBN978-966-06-0730-9                                          ч/з-1, аб/1

85.12(4Укр) – Декоративно-прикладне мистецтво України

85.12(4Укр)+85.143(4Укр)

М 65               Мистецька династія Саєнків: Олександр Саєнко, Ніна Саєнко, Леся Майданець-Саєнко: Альбом. - К.: Дніпро, 2016. - 208с.: іл.

                        ISBN978-966-578-267-4                                          ч/з-1

85.13(4Укр) – Скульптура України

85.13(4Укр)

П 83                Протас М.А. Скульптурные симпозиумы Украины: стилистико-парадигмальная эволюция. / М.А.Протас. - К.: Феникс, 2012. - 400с.

                        ISBN978-966-136-038-8                                          ч/з-1

85.14(4Укр) – Живопис  України

85.14(4Укр)

Л 13                Лавро Кость Художнє видання; авт. іл. Кость Лавро. - К.: ТОВ «Балтія-Друк», 2016. - 92с.: іл. - (Б-ка Шевченківського комітету)

                        ISBN978-617-516-013-8                                          ф.1/1, д/1

85.143(4Укр)

Б 78                Йосиф Бокшай. Художник правди. Людина правди / Упоряд. Франциск Ерфан. - Ужгород: Карпати,  2016. - 336с.: іл.

                        ISBN978-966-671-430-8                                          ч/з-1

85.143(4Укр)6

К 46                Киянченки: життя, творчість. Спогади.  Альбом. / Авт. спогадів, упоряд. Д.Кияченко. - К.: Успіх і кар’єра,  2008. - 128с.: іл.

                        ISBN978-966-2082-02-09                                        ф.1-3/1, ч/з-1

85.147-8

О 17                Грушевський М. Focieadfaciem: Обличчям до оббличчя: ілюстрований життєпис Михайла Грушевського /Авт.-упор. Світлана Панькова, Ганна Кондаурова.- К.:Либідь, 2016. -144с.:іл.

                        ISBN978-966-06-0732-3                                          ф.7/1, ч/з-1, аб/1

85.313 – Музична культура

85.313(4Іта)6-8

Ш 39               Шейко А. Гоффредо Петрассі: Відлуння Ренесансу / Алла Шейко. - К.: Муз. Україна,  2016. - 192с.

ISBN 978-966-8259-77-7                                          аб/1

85.313 – Музична культура

85.315.3(4Укр-43Ак)

Ш 79               Шостак В.А. Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструмекнти Закарпаття: музичні традиції і сучасність / Післямова І.Мацієвського. - Ужгород: Карпати,  2016. - 208с.: іл.

ISBN 978-966-671-429-2                                          аб/, ф.1/1

85.33(0) – Театри світу

85.33(0)

Н 28                Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття.  / Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. - К.: Інтертехнологія,  2006. - 1054с.

ISBN 978-966-96839-5-3                                          ч-з/1

85.33(4Укр) – Театри України

85.33(4Укр)

Г 67                Горак Р. Втеча  у прірву: есеї про Леся Курбаса / Роман Горак.- Львів: Апріорі,  2016. - 600с.

ISBN 978-617-629-201-2                                          аб/1

85.33(4Укр)я2

К 48                Клековкін О.   Tneatrica:  Лексикон  [текст]  / О.Клековкін. - К.: Фенікс,  2012. - 800с.

ISBN 978-966-136-036-4                                          ч-з/1

85.33(4Укр)

У 45                Український театр ХХ століття. Антологія вистав. / За заг.ред. М.Гринишиної. - К.: Фенікс,  2012. - 944с.: іл.

ISBN 978-966-136-024-1                                          ч-з/1, аб/1

85.37 – Кіномистецтво

85.37-8

П 32                Підлужна А.А. Код Володимира Дахна / Алла Підлужна. - К.: АВІАЗ,  2016. - 144с.: іл.

ISBN 978-617-7209-03-3                                           д/1

85.37(4Укр) – Кіномистецтво України

85.37(4Укр)

Н 28                Нариси з історії кіномистецтва України / Редкол. В.Сидоренко (голова). - К.: Інтертехнологія,  2006. - 864с.: іл.

ISBN 978-966-96714-9-3                                          ч-з/1

85.94 – Пісенники

85.94

К 43                Кириліна І. Вінок з барвінку: пісні для дітей / Ірина Кириліна.- К.: Муз.Україна, 2016.- 128с.

ISBN 978-966-8259-63-4                                          ф.2/1, д/1

86.37 – Християнство

86.37

А 76                Апостол: ілюстрований українськими, давньоруськими та візантійськими іконами / Упор. О.Ю.Храмов. - К.: Фенікс, 2016.- 400с.

ISBN 978-966-136-356-3                                          ф.1/1, ч-з/1, аб/1

86.37

Т 58                Топачевський А. З Божого саду. Рослини і тварини у святому письмі / Андрій Топачевський. - К.: Веселка, 2016.- 296с., іл..

ISBN 978-966-01-6014-9                                          ф.8/1, 12/1, ч-з/1, д/1

86.372 (4Укр) – Православя України

86.37.2(4Укр-4Тер)

Є 13                Євангеліє Бучацьке ХІІ-ХІІІ ст..: Старослов’янською та українською мовами: Нове видання / Упоряд., передм. Д.Степовик; перекл.. В.Німчук, Ю.Осінчук. - К.: Дніпро, 2016.- 344с.

ISBN 978-966-578-265-0                                          ч-з/1

92 – Довідкові видання

92

Б 24                Барзотті Е. Атлас світу для дітей  / Е.Барзотті. - Х.: Фактор, 2016. - 96с. 

ISBN 978-966-180-707-4                                                      ф.1/1, 2/1, д/1

Мл92

Б 24                Барзотті Е. Я і світ довкола мене  / Е.Барзотті. - Х.: Фактор, 2016. – 208с.: іл. 

ISBN 978-966-180-706-7                                                      ф.1/1, 2/1, д/1

92я2

Є 75                Єрмановська Г.Е. Україна: для дітей середн. Шк..віку / Ганна Єрмановська: худож.-оформлювач Л.Д.Киркач-Осипова. - Х.: Фоліо, 2016. - 463с.: іл. 

ISBN 978-966-637-834-0                                                      ф.13/1

92я2

О 58                       Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія: у 4-х т. Т.1: А-І / Євген Онацький : упоряд. наук., передм. С.Білокінь. - К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2016. - 579с.: портр.

ISBN 978-617-615-060-2                                                                              

ISBN 978-617-615-061-9 (Т.1)                                                     ч-з/1

92(4Укр)

Е 64                       Енциклопедія Сучасної України. - К.: НАНУ НТШ ін.-т енциклопедичних досліджень НАН України.  2016. -  Т.16. КУЗ-ЛЕВ. - 712с.

ISBN 978-966-02-7998-8               

92(4Укр)

Е 64                       Енциклопедія Сучасної України. - К.: НАНУ НТШ ін.-т енциклопедичних досліджень НАН України.  2016. -  Т.17. ЛЕГ-ЛОЩ. - 710с.  ISBN 978-966-02-7999-5 

Slideshow CK

Костел
This slideshow uses the JQuery script from Pixedelic
This is a Video slide
joomla
<< < травня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31